Schema


* framför= bekräftad
 t framför= träning
 n framför= match i ny omgång

Maj Tor 19 Sön 22 Tor 26 Sön 29
9-10
10-11
12-13 n*VP-*AK
13-14 -
14-15 n*DR-JC
15-16 -
18-19
19-20 - -
19-20 n*Dan-ES nMI-*OF -
20-21 *NJ-*SH tMP-VN -
20-21 t*KA n*MP-*AD - -
21-22 n*EB-*OF n*LS-*KA - -
21-22 n*ES-*AD - - -
Kan SH MP,OF
Kan DR ES HMd
Kan KA AK,KA
Kan ES,AD
Kan MI
Kan
Kan
Kan
Maj Tor 5 Sön 8 Tor 12 Sön 15
9-10
10-11
12-13 *NJ-*HB -
13-14 n*RH-*HM -
14-15 - n*EH-*DL
15-16
18-19
19-20 n*DL-*KA -
19-20 n*ES-*SH -
20-21 *LS n*MP-*DR
20-21 *nNJ-*ES - n*SM-*KA n*NJ-*AD
21-22 n*AK-*KA n*MP-*JC *EB-*RH n*AK-*LS
21-22 n*Dan-*MP - *Dan-*MU -
22-23
Kan MP,EH
Kan AD
Kan ES ES,OF ES
Kan RHd DR
Kan OF
Kan
Kan
Jun Tor 2 Sön 5 Tor 9 Sön 12
09-10
10-11
12-13 - -
13-14 - -
14-15 - -
15-16 - -
18-19
19-20 - -
19-20 - -
20-21 - -
20-21 - . - -
21-22 - . - -
21-22 - - - -
Kan DL,SH SHfm DL,OF
Kan MP,JC MP,JC MP,JC MP,JC
Kan SM,ES SM,ES SM,ES SM,ES
Kan DR,MI HMd DR,MI HMd
Kan KA,EH KA,MI KA KA,MI
Kan EK DR,EH DR
Kan
Kan
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3
Värde Värde Värde
Värde Värde Värde
Värde Värde Värde