Schema


* framför= bekräftad
 t framför= träning
 n framför= match i ny omgång

Apr Sön 11 Tor 15 Sön 18 Tor 22
9-10 -
10-11
11-12 *Dan-*KR nEH-ES
13-14
14-15 *NJ-*PC nAD-LO
16-17
18-19
19-20 - x - x
19-20 *AL-*LS - - -
20-21 *OF-*JM n*OF-*MI - -
20-21 *MI-*ES n*JM-*EH nDR-NJ -
21-22 t*AD-*MP n*AL-*EK - -
21-22 - - -
22-23
Kan MU
Kan LO,LS JM,LK
VP EH ES
Kan VP MI
Kan -
Kan
Kan DR
Maj Sön 9 Tor 13 Sön16 Tor 20
09-10
09-10
10-11
11-12 -
14-15 - -
16-17
18-19
19-20 - -
19-20 - -
20-21 -
20-21 -
21-22 - -
21-22 - - -
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Apr/Maj Sön 25 Tor 29 Sön 2 Tor 6
9-10
10-11
11-12 -
13-14
14-15 -
15-16
18-19
19-20 - x - x
19-20 - -
20-21 - - - -
20-21 - - - -
21-22 - - - -
21-22 - - - -
22-23
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Maj/Jun Sön 23 Tor 27 Sön 30 Tor 3
9-10
10-11
11-12 -
12-13
13-14
14-15 -
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20 - x - x
19-20 - - - -
20-21
20-21 -
21-22 - -
21-22 - - -
Kan
Kan
Kan
Kan -
Kan - -