Schema


* framför= bekräftad
   små bokstäver= träning
n framför= match i ny omgång

Jan Mån 20 Tis 21 Tor 23 Sön 26
9-10
10-11
12-13
13-14
14-15
16-17
18-19 -
19-20 n*KR-
19-20 n*RW-*MI
20-21 n*SL-*SM
20-21 n*AD-*OF
21-22 nHD-*MP
21-22 n*DR-*AM -
22-23
Kan MM NJ,OF
Kan DRem
Kan SS VP,KR
Kan VP21 SSfm
Kan JM AD
Kan
Kan
Feb Mån 3 Tis 4 Tor 6 Sön 9
09-10
09-10
10-11
12-13
14-15
15-16
18-19
19-20
19-20
20-21
20-21
21-22
21-22
22-23
Kan AM AM
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Jan/Feb Mån 27 Tis 28 Tor 30 Sön 2
9-10
10-11
12-13
14-15
15-16
17-18
18-19
18-19
19-20
19-20 *SM-*SG
20-21
20-21
21-22
21-22
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Feb Mån 10 Tis 11 Tor 13 Sön 16
9-10
9-10
12-13
13-14
14-15
18-19
18-19
19-20
19-20
20-21
20-21
21-22
21-22
22-23
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan Nov Dec Jan
DR Tillbaka 17/11
OF Ej v 50, ej v 51 Ej v 1