Schema


* framför= bekräftad
 t framför= träning
 n framför= match i ny omgång

Jan Sön 17 Tor 21 Sön 24 Tor 28
9-10 x
10-11 x
11-12
13-14
14-15 -
15-16
18-19
19-20 - *LS-*SM
19-20 n*SM-*LK x
20-21 n*AD-*AL CS-*VP
20-21 n*CS-*VP *DC-*AL
21-22 n*ES-*JM *LO-*MU
21-22 - *JM-*MM
22-23
Kan AK MI,DR SM,AD
Kan ES,NJ MP,ES
Kan MU,DR
Kan VN MP NJ
Kan
Kan
Kan
Feb Sön 14 Tor 18 Sön 21 Tor 25
09-10
09-10
10-11
11-12
13-14
16-17
18-19
19-20
19-20
20-21
20-21
21-22
21-22
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
22-23
Kan
Kan
Jan/Feb Sön 31 Tor 4 Sön 7 Tor 11
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
16-17
18-19
19-20
19-20
20-21
20-21
21-22
21-22
22-23
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Feb/Mar Sön 28 Tor 4 Sön 7 Tor 11
9-10 x
10-11 x
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
19-20
20-21
20-21
N
21-22
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan