Schema


* framför= bekräftad
 t framför= träning
 n framför= match i ny omgång

Jun Tor 2 Sön 5 Tor 9 Sön 12
09-10
10-11
12-13 *SM-*VP -
13-14 - nDan-AD
14-15 n*EH-KA n*HM-*OF
15-16 - -
18-19
19-20 n*MP-*NJ -
19-20 - -
20-21 *EK-*MI - -
20-21 t*SM-*KA . n*EK-*MI -
21-22 n*PC-*AD nDR-*SH n*DR-*AD -
21-22 _ - *Dan-*PC -
Kan DL
Kan MP JC MP,JC MP,JC
Kan ES ES SM,ES SM,ES
Kan HMd
Kan KA,EH KA KA,MI
Kan DR DR
Kan
Kan
9-10
10-11
12-13
13-14
14-15
15-16
18-19
19-20
19-20
20-21
20-21
21-22
21-22
22-23
Kan
Kan
Kan ES
Kan
Kan
Kan
Kan
Jun Tor 16 Sön 19 Tor 23 Sön 26
9-10
10-11
12-13 -
13-14 -
14-15 -
15-16 -
18-19
19-20 - -
19-20 - -
20-21 - - -
20-21 n*EK-*MI - -
21-22 - - - -
21-22 - - -
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kan
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3
Värde Värde Värde
Värde Värde Värde
Värde Värde Värde