Årsmöte 23/3 2021 kl.19,00

Årsredovisning 2020

Dagordning årsmöte den 23 mars 2021

Protokoll förra mötet

Årsmötesprotokoll den 23 juni 2020

Bokslut 2020
Kassörens kommentar till bokslutet  

Årsredovisning 2020-01-01-2020-12-31

Årsredovisning underskriven

Revisionsrapport underskriven


Konstituerande möte

Verksamhetsberättelse 2020

Stadgar
Välkommen att kontakta oss vid frågor »